Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.
Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 roku. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.
Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym” również dlatego, że osoby, które go tworzą, są zastępowane przez kolejne, gdy te umierają, bądź gdy odchodzą.

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego. Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”. Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji. Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Radę Żywego Różańca.

żródło: https://www.rozaniec.eu/index.phpm=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=25

Żywy Różaniec w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowcu Maczkach spotyka się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 16:15, kiedy następuje zmiana tajemnic różańcowych a następnie wspólnie odmawiana jest modlitwa różańcowa.

W naszej parafii zawiązanych jest 6 Róż:

  • Roża różańcowa Świętych Apostołów Piotra i Pawła
  • Roża różańcowa Świętego Stanisława
  • Roża różańcowa Matki Bożej Częstochowskiej
  • Roża różańcowa Wszystkich Świętych
  • Roża różańcowa Świętej Anny
  • Roża różańcowa Świętej Barbary