Kategorie
Modlitwy

Listopad 2022

Członkowie Apostolstwa Modlitwy tak jak w każdy pierwszy piątek miesiąca będą modlili się za zmarłych Nowenną za dusze w czyśćcu cierpiące wg. Alfonsa Liguoriego. Po niżej podajemy treść tej nowenny.

Modlitwa

Polecam Ci, Boże i Zbawicielu, Jezu Chryste i Tobie, Najświętsza Maryjo Panno, wszystkie dusze w Czyśćcu cierpiące, moich dobroczyńców przyjaciół i nieprzyjaciół, w szczególności jednak te dusze, za które jestem obowiązany się modlić.

Ofiaruje Ci Boże, moje modlitwy, pragnąc rozważać wielkie cierpienia, jakie te biedne dusze muszą znosić, aby im ulgę sprawić w ich męce.

Dzień I

Wiele cierpieć muszą biedne dusze w Czyśćcu, ale największą boleść sprawia im myśl, że same, przez grzechy popełnione za życia, stały się przyczyną męki jaką muszą znosić.

O Boski Zbawicielu mój, Jezu Chryste, ileż razy zasłużyłem na Piekło. Gdybym został potępiony, jakże wielkim cierpieniem byłaby dla mnie myśl , że sam się do tego przyczyniłem! Dziękuję Ci, że dotychczas miałeś do mnie tyle cierpliwości.

Boże mój! Ponieważ jesteś nieskończoną Dobrocią ,kocham Cię nade wszystko i żałuję z całego serca , że Cię obraziłem . Przyrzekam Ci umrzeć raczej, aniżeli Cię ponownie obrazić. Użycz mi łaski wytrwania w dobru, zmiłuj się nade mną , zmiłuj się też nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża wspomóż je Twoja przemożną przyczyną.

Ojcze nasz…..   ,     Zdrowaś Maryjo….

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień II

Innym cierpieniem dusz w Czyśćcu, sprawiającym im wielką mękę, jest wspomnienie czasu, który za życia na ziemi zmarnowały, a w którym mogły zebrać wielkie zasługi na Niebo. Myśl że nie mogą tego naprawić i żadnych zasług pozyskiwać, jest dla nich wielkim cierpieniem.

O jakże nędznym jestem, że po tylu latach, które już przeżyłem na ziemi, zasłużyłem tylko na kare Piekła! 

Dziękuję Ci, o Boże mój, że dajesz mi jeszcze możność zaradzenia tak wielkiemu nieszczęściu. Żałuję, Ze nie spodobałem się Twojej nieskończonej Dobroci. Wspomóż mnie, abym pozostałych jeszcze dni mego życia używał tylko dla służenia Tobie i kochania Ciebie. Zmiłuj się nade mną, zmiłuj się tez nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko  Boża! Wspomóż je Twoją przemożną przyczyną.

Ojcze nasz…..   ,   Zdrowaś Maryjo…..

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

Dzień III

Innym wielkim cierpieniem, dręczącym dusze w Czyśćcu, jest straszny widok grzechów, za które muszą pokutować. Tu, na ziemi, nie zna się szkarady grzechów, ale na tamtym świecie poznaje się ją jasno, i dlatego jej widok sprawia duszom w Czyśćcu jedno z największych cierpień, jakie muszą znosić.

O Boże mój, ponieważ jesteś nieskończona Dobrocią, kocha Cię nade wszystko i żałuję z całego serca, że Cię obraziłem. Przyrzekam  Ci, że w przyszłości raczej wolę umrzeć , aniżeli kiedykolwiek powtórnie ciężko Cię obrazić. Użycz mi łaski wytrwania w dobru, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się też nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża !Wspomóż je Twoja przemożną przyczyną.

Ojcze nasz …..   ,    Zdrowaś Maryjo ….

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień IV

Najżywszą boleść sprawia duszom w Czyśćcu myśl, że przez swoje grzechy na ziemi  nie podobały się Bogu, którego tak bardzo kochają. Niejeden pokutnik umarł z żalu, gdy rozważał , że obraził tak nieskończenie dobrego Boga. Biedne dusze w Czyśćcu, które Boga gorąco kochają, poznają znacznie lepiej niż my, jak bardzo Bóg jest godny miłości, i dlatego myśl, że żyjąc na ziemi nie podobały się Mu, sprawia im cierpienie sroższe od wszystkich innych cierpień.

O Boże mój! Ponieważ jesteś nieskończoną Dobrocią, kocham Cię nade wszystko i żałuję z całego serca, ze Cię obraziłem. Przyrzekam Ci, że w przyszłości wole raczej umrzeć, aniżeli powtórnie ciężko Cię obrazić. Użycz mi łaski wytrwania w dobru; zmiłuj się nade mną, zmiłuj się tez nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża! Wspomóż je Twoja przemożną przyczyną.

Ojcze nasz…..   , Zdrowaś Maryjo …..

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień V 

Wielka boleść sprawia również duszom w Czyśćcu niepewność, kiedy skończą się ich cierpienia. Wiedzą wprawdzie, że Bóg uwolni je na pewno, ale niepewność, kiedy nadejdzie ta szczęśliwa chwila, jest dla nich wielka męką.

Gdybyś, o Boże mój, potępił mnie, nieszczęsnego, miałbym smutną pewność, że nigdy nie opuszczę tego miejsca męki. Kocham Cię nade wszystko, Dobroci nieskończona, i żałuję, ze Cię obraziłem. Przyrzekam Ci, że w przyszłości wolę raczej umrzeć, aniżeli powtórnie ciężko Cię obrazić. Użycz mi łaski wytrwania w dobru; zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża! Wspomóż je Twoją przemożną przyczyną.

Ojcze nasz…   , Zdrowaś Maryjo …

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień VI

Jakkolwiek dusze w Czyśćcu doznają wielkiej pociechy, wspominając cierpienia Jezusa Chrystusa i Najświętszy Sakrament Ołtarza, ponieważ śmierć Zbawcy uchroniła je od Piekła, a przez Komunię Świętą i Mszę Świętą tyle łask kiedyś otrzymywały i stale otrzymują, to jednak dręczy je myśl, że względem Jezusa Chrystusa były tak niewdzięczne, chociaż dał im tak wielkie dowody swej Miłości.

I za mnie umarłeś, o Boże i Zbawicielu mój! I mnie tak często oddawałeś się w Komunii Świętej! A ja tak wielką niewdzięcznością odpłaciłem Ci za Twoją Miłość!  Ale teraz kocham Cię nade wszystko, o Najwyższe moje Dobro, i żałuje z całego serca, że Cię obraziłem. Przyrzekam Ci, że w przyszłości wolę raczej umrzeć, aniżeli kiedykolwiek powtórnie ciężko Cię obrazić. Uzycz miłaski wytrwania w dobru; zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi. 

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża! Wspomóż je Twoja przemożną przyczyną.

Ojcze nasz…   ,    Zdrowaś Maryjo …

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień  VII

Cierpienia dusz w Czyśćcu pomnażają się jeszcze, kiedy sobie przypominają  szczególne dobrodziejstwa, jakie Bóg im wyświadczył; kiedy rozważają, że Bóg tak cierpliwie czekał na ich pokutę i przebaczył im grzechy, bo poznają przez to coraz jaśniej, jak wielka była ich niewdzięczność względem Boga. 

Któż był bardziej niewdzięczny wobec Ciebie, o Boże mój, aniżeli ja? Tak długo miałeś cierpliwość do mnie; tak często przebaczałeś mi miłościwie moje grzechy, a ja, chociaż tak często przyrzekałem poprawę, znów Cię obrażałem. Nie dopuść, aby był potępiony, gdyż chcę Cię kochać , a w Piekle nie mógłbym Cię kochać. Żałuję z całego serca, o Dobroci Nieskończona, że Cię obraziłem . Przyrzekam Ci, że w przyszłości wolę raczej umrzeć, aniżeli kiedykolwiek powtórnie ciężko Cię obrazić. Uzycz mi łaski wytrwania w dobru; zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża! Wspomóż je Twoja przemożną przyczyną.

Ojcze nasz   …   ,   Zdrowaś Maryjo   …

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień VIII

Wielką boleść sprawia duszom w Czyśćcu myśl, że tu,  na ziemi, Bóg był o wiele miłosierniejszy dla nich, niż dla innych, że obrażali Go kiedyś swymi grzechami i ściągali na siebie Jego niezadowolenie, i że Bóg przebaczył im grzechy jedynie z Miłosierdzia.

Spójrz, o Boże mój! I ja jestem jednym z tych niewdzięczników, którzy po tylu łaskach od Ciebie otrzymanych, wzgardzili jednak Twoją Miłością i zasłużyli na wieczne potępienie. Dobroci Nieskończona! Kocham Cię nade wszystko; żałuję z całego serca, że Cię obraziłem. Przyrzekam Ci, że w przyszłości wolę raczej umrzeć, aniżeli kiedykolwiek powtórnie ciężko Cię obrazić. Użycz mi łaski wytrwania w dobru; zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi.

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża! Wspomóż je Twoją przemożną przyczyną.

Ojcze nasz   …   ,   Zdrowaś Maryjo  …

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Dzień IX 

Wszystkie cierpienia, jakie biedne dusze muszą znosić w Czyśćcu: ogień, ciemność, niepewność kiedy Bóg je wyzwoli, i znużenie, jakiego doznają, nie sprawia tym świętym duszom takiej boleści, jak myśl, że są oddalone od swego Boga, że są pozbawione Jego widoku.

O Boże mój, jakże to możliwe, że tyle lat mogłem żyć z dala od Ciebie, pozbawiony Twojej łaski. O Dobroci Nieskończona! Kocham Cię nade wszystko i żałuję z całego serca, że Cię obraziłem. Przyrzekam Ci, że w przyszłości wolę raczej umrzeć, aniżeli kiedykolwiek powtórnie ciężko Cię obrazić. Użycz mi łaski wytrwania w dobru i nie dozwól, abym kiedykolwiek popadł znów w Twoją niełaskę. Proszę Cię, zmiłuj się nade mną , zmiłuj się nad  biednymi duszami cierpiącymi w Czyśćcu, ulżyj ich cierpieniom, skróć czas ich więzienia i powołaj je rychło do Nieba, gdzie twarzą w Twarz będą Cię oglądać i kochać.   

Umiłowana Matko Boża, Panno Maryjo! Wspomóż je Twoja przemożną przyczyną; módl się też za mnie, pozostającego jeszcze w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia.

Ojcze nasz  …  ,  Zdrowaś Maryjo  …

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

MODLITWA  DO   PANA   JEZUSA

O najsłodszy Jezu ! Przez Twój krwawy pot, wylany w Ogrójcu , zmiłuj się nad nami , Panie, zmiłuj się nad biednymi duszami w Czyśćcu . 

Zmiłuj się nad nimi,  Panie , zmiłuj się nad nimi! 

I najsłodszy Jezu! przez boleści wycierpiałeś w czasie okrutnego biczowania, zmiłuj się nad biednymi duszami w Czyśćcu.

Zmiłuj się nad nimi, Panie, zmiłuj się nad nimi!

O najsłodszy Jezu ! Przez mękę , którą wycierpiałeś w czasie bolesnego cierniem ukoronowania, zmiłuj się nad biednymi duszami w Czyśćcu .

Zmiłuj się nad nimi, Panie, zmiłuj się nad nimi! 

O najsłodszy Jezu! Przez boleści , jakie wycierpiałeś , niosąc Krzyż na górę Kalwarię , zmiłuj się nad biednymi duszami w Czyśćcu. 

Zmiłuj się nad nimi, Panie, zmiłuj się nad nimi!

O najsłodszy Jezu ! Przez boleści, jakie wycierpiałeś w czasie okrutnego przybicia do Krzyża , zmiłuj się nad biednymi duszami w Czyśćcu.

Zmiłuj się nad nimi, Panie, zmiłuj się nad nimi!

Autor: parafiamaczki

Kościół Rzymskokatolicki

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s